- Det er forferdelig at gamle, demente og syke skal ha det slik

For snart et år siden skrev Finnmarksposten om vinduene på Nordkapp Helsesenter som er tettet for vind og trekk med gaffa-teip. Dette er fortsatt ikke gjort noe med, og Paula og Per Bruun etterlyser handling fra kommunens side.