Vil løfte frem fiskerne

Av

- Vår identitet, kulturarv og næringsarv er sterkt tilknyttet fiskeriene med tilhørende aktivitet på land skriver listekandidatene for Nordkapp Høyre, Dan Nilsen og Ruben Alseth.