De har kultivert vassdragene siden 1970-tallet

Fra siste halvdel av 1970 tallet, da foreningen startet kultiveringsarbeidet på Magerøya og i Strandelvvassdraget, har kvaliteten på sportsfisketilbudet for lokalbefolkningen økt betydelig, forteller Knut Halseth i Nordkapp Jeger og Fiskeforening.