- Vi har plass til flere

Alle lokallag i Jeger og Fiskeforeningene i Norge, satser på å få flere kvinner med på jakt. Dermed har man satset på dette også i Nordkapp Jeger og fiskeforening og dannet Jentegruppa.