Nordkapp kino fikk penger og litt kjeft av Fylkeskommunen

Nordkapp kino har fått innvilget en utbetaling på 1 240 000 i spillemidler fordelt på to år. Dette er klart etter at fordelingen av spillemidler til kulturbygg er gjort av Finnmark Fylkeskommune. De anmoder samtidig om at søker setter seg bedre inn i retningslinjene som gjelder for slike søknader.