Gå til sidens hovedinnhold

Nordkapp kommune er godt i gang med vaksinering

Nordkapp kommune ønsker å informere om COVID-19 og våre tiltak fremover forteller Ronny Holm, sektorleder Helse, rehabilitering og omsorg.

- Vi er nå i full gang med vaksinering og er i disse dager ferdig med å vaksinere de som er prioritet 1, dette er beboere på sykehjem. Vi har nå begynt med vaksinering av de utenfor institusjon som er over 75 år. Fremover så vil vi ringe opp de over 75 som skal motta vaksine, Når vi så går videre til yngre grupper under 75 år vil vi også ta kontakt med de enkeltpersoner som er under 75 som er i høy-risiko for alvorlig forløp ved smitte av COVID-19.

- Vi har gjennom helseregistrene våre oversikt over hvem som kommer inn under disse kategoriene. Det forteller Ronny Holm, Sektorleder, Helse, Rehabilitering og Omsorg i en e- post til Finnmark.

De som i disse tider blir oppringt vil få tilbud om å bli vaksinert på menighetshuset. Ved mottak av større mengder vaksine vil dette antageligvis flyttes til Turn bygget. Dette vil også bli informert om hvis dette blir aktuelt.

- Pr. i dag er det Pfizer/BioNTech vaksinen vi mottar og den skal gis i to doser med 3 ukers mellomrom. Vi har kun kjennskap til antall vaksiner 14 dager i forkant så mye kan skje i ukene fremover både med tanke på type vaksine og antall vaksiner, forteller han.

Parallelt med dette så vil ca. 20% av uunnværlig helsepersonell vaksineres samtidig som de eldre. Dette er en ønsket strategi fra myndigheten som vi støtter. Dette for å sikre oss mot personellmangel i tilfelle av lokalt smitteutbrudd. Vi er mye helsepersonell så dette vil også pågå en stund.

- Når kommunen har vaksinert disse gruppene så vil vi antageligvis (dette vil bli nærmere informert om senere) annonsere i media og på våre sider hvilke aldersgrupper som kan få vaksine. Da må man selv si ifra om man ønsker vaksine og man vil da få et sted og tidspunkt for dette.

- Vi ber om at man ikke ringer inn for å melde fra om dette før det annonseres at din aldersgruppe skal vaksineres. Vi skal forsøke å holde alle oppdatert men det er vanskelig da Nordkapp kommune kun får begrensede mengder vaksine. Hvis det er spørsmål kan man sjekke FHI.no eller ringe corona telefonen på 815 55 015. Hvis man ennå da ikke har fått svar på sine spørsmål anbefaler vi å bestille time hos fastlege for samtale, evt. kontakte fastlege via helsenorge.no.


Med hilsen