- Nordkapp kommune er ikke en spydspiss for Friluftsrådet

Da saken om brev fra Klima og Miljødepartementet til Norsk Friluftsliv angående forståelse av Friluftsloven, skulle diskuteres ba kommunedirektøren Formannskapet om marsjordre for å kunne iverksette tiltak mot det man beskriver som ulovligheter på Nordkapp.