Nordkapp Kommune krever Force Majeure inn i KILE ordningen.

Repvåg Kraftlag introduserte «force majeure» som et begrep inn i KILE ordningen på NVEs Energiberedskapskonferanse i 2019. Agder Energi Nett støttet umiddelbart initiativet da også de følte urimeligheten i dagens KILE ordning. Distriktsenergi og Energi Norge mener også atforce majure må vurderes inn i KILE ordningen.

Formålet med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet.

KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår avbrudd.

Formålet med ordningen er derfor viktig fordi kunder, uansett hvor i landet, skal ha samme sikkerhet for god strømforsyning. Men det er ikke riktig at lokale kraftlag skal straffes økonomisk når det ikke er mulig å starte med feilsøk og feilretting på grunn av forhold som ingen rår over.

Når været er så ekstremt at det hverken er mulig eller forsvarlig å sende ut montører, eller når veiene er stengt på grunn av ras og dermed ikke kan benyttes kan det ikke være rett at kraftlaget skal straffes økonomisk. Å bygge et nett som ikke blir påvirket av de klimatiske forholdene som salting og ising av linjene, samt feil på grunn av ras eller nedising er ikke mulig.

Lokale kraftlag strekker seg langt for å oppnå en stabil strømforsyning, men den største økonomiske risiko er feil i nettet når veiene er stengt enten på grunn av ras eller ekstremvær.Eller når Redningsskøyta ikke vil frakte montører for feilretting på grunn av været.

Dersom det hadde oppstått feil i nettet påsken 2019, da både Nordkapp kommune og Måsøy kommune var totalt isolert på grunn av ras og rasfare i syv døgn, ville vårt lokale kraftlag vært konkurs. En feil som rammer Nordkapp kommune i 2 døgn koster ca. 22 MNOK.

Når kraftlaget kan dokumentere at det er forhold utenfor sin kontroll som er årsaken til at de ikke kan starte feilretting med ugrunnet opphold (umiddelbart), kan det ikke være rett at kraftlaget skal straffes økonomisk.

KILE taksameteret kan ikke løpe når det ikke er mulig å foreta seg noe på grunn av uvær og ras.