I et stort intervju med Ságat uttalte Ruden at Nordkapp hadde mulighet til å bli Norges vannkommune, dersom man går frem på en riktig måte. (Ságat 9.10. 2020).

Sammen med Ruden lanserte jeg planene for den daværende kommuneledelsen i Nordkapp, og denne, med daværende ordfører Kristina Hansen i spissen, inntok ei veldig positiv holdning til mitt vannprosjekt. Jeg fikk også et tilskudd fra Nordkapp kommunes næringsfond til videre arbeid med vannprosjektet. I oktober i fjor var også den nye ordføreren, Jan Olsen , intervjuet i Ságat. Også han uttalte seg positivt om vannprosjektet. – Det er svært prisverdig at honningsvåging Ørjan Johansen tok initiativ til å finne dette gode vannet. Fra kommunens side legger vi selvsagt opp til et godt samarbeid med ham, uttalte ordførere Olsen blant annet.

I mars 2021 skjer det noe helt uventet. Kommunedirektøren sender ut varsel om bygge- og deleforbud i Bærvika. Jeg; som er en interessent for næringsvirksomhet i området, får ingen beskjed om dette. Jeg får vite om varselet gjennom andre som har lest på kommunen sin hjemmeside.

Det ble bedt om at det ble levert innsigelser på varselet, og jeg måtte engasjere advokat til dette. – Å vedta midlertidig forbud mot tiltak fremstår som et forøk på å hindre Nordkapp Vann AS sin planlagte næringsvirksomhet, skrev advokat Caroline Waller i advokatfirma Tenden AS blant annet i innsigelsen.

Som gründer og næringsdrivende finner jeg det helt uholdbart at ledelsen i Nordkapp kommune, ved ordfører og kommunedirektør, har handlet på en slik måte som man her har gjort. Det kan jo ikke være fristende for andre som måte ha gode ideer for næringsutvikling å se hva man bedriver i Nordkapp kommune. I siste møte i planutvalget ble bygge og deleforbud utsatt.

Kommunedirektøren har fått i oppgave å bringe inn flere opplysninger som kan belyse saken bedre. Jeg stiller meg selvsagt positiv til å gi de opplysninger man ønsker.

Nordkapp kommune hevder nå at firmaet Nowater A/S har søknad om uttak av vann fra Bærvika inne, dette er avkreftet av leder for næring i Nordkapp kommune, Simon Pind Jessen.

Han sier at det er ingen slik søknad inne til behandling i Nordkapp kommune. Nowater AS hevder rettigheter til en sirkeleiendom i strandlinja i Bærvika. Dette har ingenting med mitt prosjekt å gjøre og det er uforståelig hvorfor kommunen begynner å trekke inn dette.

Jeg har aldri hatt planer om å foreta deling av grunn eller iverksette byggeprosjekter i Bærvika. Jeg anser kommunens framtreden i saken for å være en oppkonstruert og manipulert prosess igangsatt av ordfører og kommunedirektør. Hva som er den reelle årsaken til å innta ei slik grovt næringsfiendtlig holdning imot et vannprosjekt som mange andre har stor tro på, det vet ikke jeg. Hverken ordfører eller kommunedirektør gir jo noen som helst uttalelser i saken. Det gjorde de heller ikke i siste møte i planutvalget.

Til tross for de byråkratiske hindringer som ledelsen i Nordkapp kommune har lagt i veien, og de ekstra kostnader dette har påført meg, så arbeider jeg videre med mitt vannprosjekt.

Men de store utgiftspostene som vil omhandle prosjektering vil ikke bli igangsatt så lenge det henger et mulig bygge- og deleforbud, som medfører uforutsigbarhet for næringsprosjektet.

Finnmarksposten har kontaktet ordfører i Nordkapp Jan Olsen og kommunedirektør Stig Kjærvik. De har fått tilsendt debattinnlegget i sin helhet for å komme med et tilsvar.

- Det det lar seg ikke gjøre å forholde seg til påstandene som fremsettes av Ørjan Johansen, sier ordfører Jan Olsen.