Nordkapp kommune trenger hjelp

Kommunen jobber med å få oversikt over frivillige lag og foreninger. Nå ber de om hjelp fra publikum.