Nordkapp kommune vil sette av midler til tiltak for næringslivet på 5.5 millioner

I kommunestyret den 30. april skal Kommunale Covid-19 tiltak for næringslivet i Nordkapp behandles. Den totale rammen for tiltak ligger på rundt 5.5 millioner.