Se listen med de 25 høyest lønnede i kommunen: – Jeg ble overrasket

Havnefogden og brannsjefen tjente mer enn rådmannen i 2018.