Rådmannen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene

Artikkelen er over 1 år gammel

19.april 2018 i Finnmarksposten, og 4 .juli 2018 Sagat, brukte Fagforbundet ganske sterke ord om arbeidsforholdene i Nordkapp kommune. Mange av påstandene som ble fremsatt da, gjentas i deres uttalelse som Finnmarksposten offentliggjør 10.april 2019. Jeg tror det derfor er nødvendig å redegjøre for hva som er gjort siden den gang skriver rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, i en uttalelse til Finnmarksposten.