- Hvorfor blir det ikke fjernet?

Siden en høststorm i 2017, har campingvognvraket ligget godt synlig ved E69 i nærheten av Mannskarvika. Hytteeiere i området har ved flere anledninger tatt kontakt med Nordkapp kommune som forurensningsmyndighet om dette vraket, som i løpet av de to årene som har gått, har spredd seg utover området.