Presenterte kommunebudsjettet for 2020: Foreslår kutt i voksenopplæringa, Kulturskolen, fem lærerstillinger og nedlegging av Gjesvær skole

I dag legger rådmann i Nordkapp, Raymond Robertsen, frem budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 til 2023.