- Stor mangel på innsynskontroll

Fagforbundets Hovedstillitsvalgt i Nordkapp kommune, Marith Bakkevold, reagerer på at et betydelig antall brukere av systemet Elements, har tilgang til opplysninger som kan gi grobunn for spekulasjoner.