Stabile fødselstall i Nordkapp

For 2019 viser tallene at det blir født 25 barn i Nordkapp kommune. - Vi har vært nede i en dal, men nå ser det ut til at det har tatt seg opp igjen sier jordmor i Nordkapp, Merete Lamøy.