Budsjett og kutt. Hvor smerter det minst?

Av

Like sikkert som at det blir jul hvert år, så kommer også budsjettkuttene i Nordkapp kommune. Spørsmålet blir hvor det smerter minst å foreta kutt.