Manglende bokføring helt siden 2012 kan sende Nordkapp kommune inn på Robek-listen

I 2012 oppstår det en kommunikasjonssvikt mellom kommunen og banken som ingen oppdager. I 2019 er summen oppe i 3 350 000 kroner. Dette vil kunne ha som konsekvens at kommunen kommer inn under fylkesmannens oppfølging.