Har fått 410 tusen i tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark

Nordkapp kommune har søkt Fylkesmannen i Finnmark om tilskudd til psykologstilling i kommunen. Dette har kommunen fått innvilget.