- Dette holder på å rakne

Forslagene fra SV og SP om ansettelsesstopp og kutt i to stillinger i administrasjonen i Nordkapp kommune, skaper harme hos opposisjonen i kommunestyret.