Vil kutte to stillinger i administrasjonen

Sv og SP foreslår å kutte to stillinger i sentral administrasjonen i Nordkapp kommune. Man foreslår også ansettelsesstopp i Nordkapp kommune.