- Det virker som at folk har mistet troen på forvaltningen

Jan Olsen (SV) opplever at partiet hans vokser. Bare siden gårdagen, har de fått ti nye medlemmer, dette er mye i et lite parti.