Kommunestyret valgte ny klagenemnd i Nordkapp

Under dagens kommunestyremøtet ble det valgt nytt klagenemd for de neste fire år.