- Kommunestyrets vedtak lider av saksbehandlingsfeil

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, har sett og vurdert vedtaket om bygge- og deleforbud på Nordkapphalvøya som ble vedtatt den 15. oktober. Han skriver i sitt saksfremlegg for kommunestyret den 5. november at dette lider av saksbehandlingsfeil.