Nordkapp kommunes Næringsfond er tomt

Nordkapp kommunes næringsfond er tomt og det ligger flere søknader om støtte inne som ikke er blitt behandlet. Nå er det usikkert om hvordan dette fondet skal fylles opp.