- Dette må bort

Varaordfører kandidat til Nordkapp AP, har sett seg lei på den gamle barnehagen som siden 2011 har stått på en tomt i Storbukt. Tilsynelatende uten at eier har noen videre plan med dette. - Dette er potensielt farlig siden det er dårlig sikret og det skjemmer ut området, sier Kjell Valter Sivertsen.