Robertsen er uenig med Helgesen:- Ingen indikasjoner på svekket brannberedskap i Nordkapp kommune

Rådmann i Nordkapp kommune deler ikke tillitsvalgt i Nordkapp Brann- og Redning, Fredrik Helgesens, bekymringer for at omstruktureringen i Nordkapp kommune svekker beredskapsorganiseringen. Tillitsvalgt mener at de ansatte ikke har blitt hørt i denne saken.