Har satt både brannsjefen og vara-brannsjefen på sidelinjen i saksfremlegg som omhandler Nordkapp brann – og redning

Det har lenge foregått debatt både i kommunestyret og i formannskapet om kjøp av ny brannbil og hvilke behov brannvesenet i Nordkapp har, både i form av beredskap men også for å ivareta HMS til de som jobber i tjenesten.