Nordkapp Brann- og redning: - Viktig med oppfølging for å opprettholde en viss standard

Rådmannen i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, er satt til å følge opp vedtaket om organiseringen av Brann og Redning som ble fattet i kommunestyret. Her advarer rådmannen om at vedtaket kan sette berdskapen i fare.