Foreslår å øke eiendomsskatten

Rådmannen foreslår å øke eiendomskatten på boliger og eiendommer i Nordkapp kommune.