Har hatt et merforbruk på 3.3 millioner

I tertialrapporten som legges frem for Formannskapet i dag, går det frem at Nordkapp kommune har hatt et merforbruk på 3.3 millioner. Hovedårsaken til merforbruket for samtlige sektorer er knyttet til lønnsutgifter og kjøp av tjenester.