Her har parkeringsvakt gått fra bilen sin foran et parkering forbudt-skilt

Finnmarksposten har gått gjennom klager på parkeringsbøter som har kommet inn de siste tre månedene, hvor noen av de klagende ytrer frustrasjon over at reglene kan virke firkantet og parkeringsvaktene ikke ser ut til å utvise skjønnsmessige vurderinger. Gjennomgangen ble utført etter et Fp-tips kom inn om en parkeringsvakt som gikk fra bilen sin ved et parkering forbudt-skilt.