- Det har vært et stort problem med utenlandske tyvfiskere her

Nordkapp kommune har satt opp skilt som viser at det er innkjøring forbudt på veien til Porsangneset. De har også sperret veien, slik at det er umulig å passere inn her med kjøretøy.