Starter med feiing av bolighus og fritidsboliger

Nordkapp kommune er nå i gang med feiing av piper i både bolighus og fritidsboliger.