Nordkapp og Porsanger skal samarbeide om tjenester

Nordkapp kommune og Porsanger kommune har inngått samarbeid om oppmålingstjenester.