Kommunen har fått 155 000 kroner til dette prosjektet

Prosjektet skal jobbe mot en bedre universell utforming.

DEL

Nordkapp kommune har fått 30 000 kroner fra Kartverket og 125 000 kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å kartlegge tilgjengelighet i kommunale bygg og i Honningsvåg sentrum.

Målet er å identifisere hindringer i samfunnet og få implementert tiltak mot disse i vedlikeholdsplaner og daglig vedlikehold av kommunens bygninger og uteområder.

Det er sommervikarer på teknisk etat som har fått oppgaven med å gjennomføre arbeidet. De har fått opplæring i grunnleggende prinsipper for universell utforming.

I tillegg til dette arbeidet, gjennomførte teknisk sektor prosjektet Kompetanseheving for driftspersonell og saksbehandlere i universell utforming i fjor. Kunnskapen som kom fra dette, brukes nå i kartleggingsarbeidet som sommervikarene er med på.


Artikkeltags