Her skal man legge 155 meter med nye vannrør

Nordkapp kommune har nå utlyst anbudskonkurranse på ny vanntrasse i Utsikten i Storbukt.