Skal ansette en til på teknisk etat

Fagområdet for Vann og avløp ved Teknisk Etat i Nordkapp kommune søker nå etter flere ansatte. Grunnen er at arbeidsstokken ikke er fulltallig og dette vil man gjøre noe med.