- Det har vært en positiv utvikling

Musikkbingen står litt skjult av Turnbygget og for de som går forbi den er det kanskje ikke alle som vet at her øver unge og lovende musikere fra Nordkapp.