Dette må man kunne kalle eventyrlig oppussing: - Har brukt over 3000 arbeidstimer her, sier dugnadsgjengen

Nordkapp MC-klubb overtok den loslitte og forfalne AmCar garasjen i august i 2018. For alle andre en medlemmene i Nordkapp MC-klubb, så det ut som en tilnærmet umulig oppgave å få renovert dette bygget. Det de har fått til med bygget, er ganske enkelt utrolig.