Rådmannen: – Kirken sa at de hadde behov for mer penger i høst. De har meldt veldig tydelig i fra

Utfordringen med Nordkapp menighets trange økonomi ble diskutert under formannskapsmøtet tirsdag.