Niels har sagt opp sin stilling som kirkeverge

I Nordkapp sokn er det nå ledig stilling som kirkeverge, etter at Niels Westhpal har sagt opp sin stilling.