– Det er en stor frihet å være prest i Nordkapp

Onar Haugli (46) har jobbet som prest i ni år i Nordkapp Menighet. Dette er år som har satt spor og formet han som både prest og menneske. Han har sine tanker om samfunnet, naturen og livet i Nordkapp. - Dette stedet har puls, kontraster og menneskene som bor her lever i takt med naturen og naturkreftene sier han.