- Det stemmer ikke som rådmannen sier

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen i Nordkapp hevder i brev til Nordkapp menighet 20.11.18 og referert i media, at gravferdsområdet er fullt finansiert i rådmannens budsjett for 2019 skriver Niels Westpahl, kirkeverge i Nordkapp Menighet og Bente Floer, Menighetsrådsleder, - Dette stemmer ikke sier de.