Rådmannen svarer Nordkapp sokn: – Vi er undrende til at man fyrer løs på Nordkapp kommune med de samme argumenter som tidligere

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, svarer på Nordkapp sokns kritikk.