Her er søkerne til stillingen som kirkeverge i Nordkapp Menighet

Da søknadsfristen gikk ut for å søke stillingen som kirkeverge i Nordkapp Menighet fikk ut i forrige uke, var det kommet inn fire søkere til stillingen. En av søkerne er unntatt offentlighet.