Har ansatt ny kirkeverge

Nordkapp Menighet har ansatt ny kirekverge som vil tiltre stillingen i januar.