Ønsker høyere bevilling fra Nordkapp kommune

Nordkapp Menighets menighetsråd hadde en orientering for Formannskapet på tirsdag, Her gikk de gjennom økonomien og utfordringene som Nordkapp Menighet står overfor.