Nordkapp sokn får 300.000 kroner ekstra i 2019

Kommunestyret gjorde et nesten enstemmig vedtak om å øke den økonomiske rammen til Nordkapp sokn.